Presentationsbilder: Rapporteringsdagen den 9 december

Här finns de presentationsbilder som användes vid Rapporteringsdagen den 9 december.

Vid två tillfällen under hösten 2011 har de som arbetar med rapportering till FI bjudits in för att få en presentation av kommande rapporteringsändringar samt tillfälle att träffa FI:s rapporteringsexperter.

Seminarierna bestod av två delar. Den första delen var en mer övergripande presentation som tog upp frågor av intresse för alla typer av bolag. Den andra delen tog upp bolagsspecifika frågor för:

  • kreditinstitut och värdepappersbolag
  • försäkringsbolag
  • fondbolag/investeringsfonder
  • övriga bolagstyper
Laddar sidan