Finansiella risker och makrotillsyn

Presentationsbilder från Erik Thedéens tal till ekonomistudenter på Campus Gotland.

  • Datum: 2017-11-10
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Plats: Campus Gotland, Visby


Erik Thedéen tog i detta tal bland annat upp FI:s förslag till skärpt amorteringskrav och hur FI ser på hushållens skulder.

Laddar sidan