"Kampen mot penningtvätt trappas upp"

2017-01-31 | Tal och debatt

I dag får banker, fondbolag, revisorer, advokater, fastighetsmäklare, auktionshus och andra som hanterar kontanter en ny vägledning med information om penningtvättsreglerna. FI har tillsammans med samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram broschyren ”Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism”.* Det är en praktisk vägledning för alla som står under tillsyn.

Bankerna står för omkring hälften av alla penningtvättsrapporter som skickas till Finanspolisen men det är fler företag än så som ska rapportera in misstänkta transaktioner. Fler företag i alla branscher som står under tillsyn behöver öka sin rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Rapporteringen är idag väldigt låg bland flera sektorer och företag som till exempel värdepappersbolag, kreditmarknadsbolag, revisorer, skatterådgivare, advokater och fastighetsmäklare.

Vägledningen ska hjälpa företag att lättare identifiera det som är misstänkt i den egna verksamheten i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Tanken med vägledningen är även att höja kunskapen hos allmänheten om vad penningtvätt och finansiering av terrorism är som årligen tillsammans omsätter mångmiljardbelopp i Sverige.

Under de senaste åren har många bankkunder fått frågor från sina banker om var deras pengar kommer ifrån eller vad syftet med vissa transaktioner är. Bankerna är bland dem som har en skyldighet att ta reda på information om sina kunder och de måste även granska och rapportera misstänkta transaktioner. Dessa skyldigheter regleras i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som kallas penningtvättslagen. De omkring 20 000 företagen som står under tillsyn måste följa penningtvättslagen för att få bedriva verksamhet.

Detta kan liknas vid hur flygresenärer behöver gå igenom säkerhetskontrollen på Arlanda. De allra flesta går lugnt igenom, men vissa blir föremål för djupare kontroller när metalldetektorn piper. Få skulle acceptera att vissa resenärer skulle slippa gå igenom säkerhetskontrollen innan de kliver ombord på planet. I enlighet med säkerhetskontrollen på flyget, behöver bankerna ställa frågor för att ta reda på information om sina kunder.

Under 2017 kommer inte bara en ny penningtvättslag. Sverige får sina betyg i utvärderingen som Financial Action Task Force genomfört, spelbranschen kommer att omfattas i större utsträckning av penningtvättsregelverket och ett svenskt register om verkliga huvudmän, det vill säga exempelvis ägare av ett bolag, är på gång.

Företag utnyttjas regelbundet för penningtvätt. De kriminella aktörerna hittar dessutom ständigt nya sätt att genomföra penningtvätt och det är angeläget att de som är rapporteringspliktiga följer med i utvecklingen. Det ställs därför höga krav på att de måste ha riskbaserade rutiner, god kundkännedom och även högkvalitativa och intelligenta system som identifierar misstänkta transaktioner. Den nya vägledningen innehåller exempel på hypotetiska scenarier som kan underlätta för företagen att förstå och upptäcka hur deras produkter och tjänster kan användas i ett brottsupplägg.

Det är viktigt att företag rapporterar misstänkta transaktioner till Finanspolisen, som är den polissektion som tar emot, bearbetar och analyserar information om misstänkt penningtvätt. En enskild transaktion kan utgöra ett fragment i en större helhet, som vid rapportering kan sammanställas och upptäckas av Finanspolisen. När ett företag som omfattas av penningtvättslagen lämnar en penningtvättsrapport omfattas den av sekretess. Vid misstanke om finansering av terrorism skickas ett underrättelseuppslag vidare till Säkerhetspolisen för vidare bedömning och utredning.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som allvarligt hotar demokratin, den allmänna säkerheten, det finansiella systemet och den reala ekonomin. Därmed fyller penningtvättslagen en viktig funktion. När företag identifierar, granskar och rapporterar misstänkta transaktioner kan brott upptäckas och kriminella lagföras. Men det förutsätter att alla aktörer som står under tillsyn tar sitt ansvar. Detta bygger i sin tur på att vi alla besvarar banker och andra företags frågor om våra transaktioner. Om alla tar detta ansvar kan det leda till minskad brottslighet och bidra till ett tryggare samhälle.

Dan Eliasson, rikspolischef

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

Debattartikel i Svenska Dagbladet Näringsliv 31 januari 2017.

 

*Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism består av representanter från Bolagsverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Laddar sidan