Värdet av kapitalbuffertar

2017-02-16 | Tal och debatt

FI:s generaldirektör Erik Thedéen skriver i dag om värdet av kapitalbuffertar i en debattartikel på den internationella nyhetssajten Bloomberg View.

Artikeln, som har rubriken "New Reforms Could Make Banks More Vulnerable", förklarar vikten av att kapitalkrav på banker har rätt fördelning mellan minimikrav och buffertkrav. Väl tilltagna kapitalbuffertar gör att banker kan absorbera förluster utan att behöva dra ner sin kreditgivning eller på annat sätt förstärka en ekonomisk nedgång.

Baselkommittén diskuterar ett bruttosoliditetskrav utformat som ett minimikrav. Det skulle minska många bankers kapitalbuffertar. Det är viktigt att de regler som kommer att tas fram inom EU hittar rätt balans mellan minimikrav och buffertar, framhåller Erik Thedéen.

Laddar sidan