Resultat

2017

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

2015

Förslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna

Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs.

2013

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att uppdatera den lista över stater utanför EES som tillämpar krav som motsvarar de som anges i det tredje penningtvättsdirektivet.

Laddar sidan