Resultat

2023

Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regeringen föreslog den 1 juni 2023 vissa ändringar i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA). Förslagen innebär bland annat en utökad registreringsplikt och införandet av ett allmänt lämplighetskrav på dem som bedriver den typen av verksamhet.

Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya rapporteringsregler för finansiella konglomerat

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

2022

FI föreslår nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag

FI remitterar ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd som gäller för finansiella företag.