Resultat

2018

2017

FI föreslår tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

Finansinspektionen föreslår att clearingorganisationer ska omfattas av vissa föreskrifter om informationssäkerhet, it-verksamhet och kontinuitetshantering. Detta för att förtydliga kraven på hur clearingorganisationer hanterar operativa risker.

2016

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

FI:s författningar (FFFS) - Börs, clearing och värdepapper

2016-09-27 | Börs och clearing

Här är en lista på gällande föreskrifter och allmänna råd som berör börs, clearing och värdepapperscentraler.

Laddar sidan