Ledningsprövning

Ett konsumentkreditinstitut ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget.

Regeln gäller: 

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Ansökan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person som ska prövas, se nedan under läs mer.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 14 400 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan