Sök tillstånd

Behöver ditt företag ett tillstånd från FI för att driva den tänkta verksamheten? Vill du ha ett undantag från ett regelverk? Behöver du få nya företagsägare eller ledningspersoner prövade? Här får du veta vad som gäller när du ska anmäla ett ärende, eller söka eller lämna tillbaka ett tillstånd.

Klicka på de olika stegen i bilden nedan för att se vad de innehåller.

 

Tillstånd A-Ö

FI ansvarar för över 400 olika tillstånd. Nedanstående lista länkar till mer information för några av de vanligaste tillstånden:

En detaljerad förteckning över tillstånd finns i FI:s företagsregister. Välj "Avancerad sök" och "Tillstånd". Listan där innehåller alla de aktuella tillstånd som företag har från FI. 

Tillstånd och anmälningar

Att söka tillstånd och anmäla ett ärende går till på i princip samma sätt.

För tillstånd tar FI alltid ut en avgift och det gäller även många av anmälningarna.
En skillnad är att en ansökan om tillstånd leder till ett beslut, medan en anmälan resulterar i en bekräftelse.

Exempel på tillstånd är tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse.

Exempel på anmälningar är anmälan om uppdragsavtal och anmälan om väsentliga förändringar.