Ändring av bolagsordning eller stadgar

Ett försäkringsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL).

Ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska hos FI ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 9 § FRL.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan ändringen har godkänts av FI, se 2 kap. 8 § FRL. Ändringen av bolagsordningen eller stadgarna är giltig efter att Bolagsverket har registrerat ändringen.

Ansökan ska innehålla

En ansökan ska enligt 2 kap. 8 § FRF undertecknas av styrelsen eller verkställande direktör och innehålla:

  • en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet
  • ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden

Övrig information

Vid firmaändring: begär förhandsbesked från Bolagsverket.

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan