Kreatursbolag

Kreatursbolag (husdjurssockenbolag) som ska upphöra eller har upphört med sin verksamhet ska anmäla det till FI.

Anmälan om upphörande görs i två steg. Först ska en anmälan om avveckling göras och därefter en anmälan om avregistrering.

Anmälan om avveckling ska innehålla:

  • bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
  • datum för avvecklingens början
  • uppgift om vem som har fått i uppgift att genomföra avvecklingen/likvidationen
  • protokoll från årsmöte/stämma där beslut om avveckling har fattats.

Anmälan om avregistrering ska innehålla:

  • skriftlig anmälan av avvecklingsansvarig
  • bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
  • uppgift om när bolags/föreningsstämman har godkänt likvidatorns slutredovisning och beslutat om att bolaget/föreningen är upplöst
  • protokoll från årsmöte/stämma eller andra handlingar som styrker att fördelning av samtliga tillgångar har skett.
Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan