Börsinformation

Rapportering av finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen.

Bolag med värdepapper upptagna till handel på en regleras marknad i EES, och som har Sverige som hemmedlemsstat, ska rapportera finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information till Finansinspektionen. Rapporteringen ska göras samtidigt som bolaget offentliggör informationen.

Rapporteringen görs här på FI:s webbplats. FI lagrar informationen i minst fem år.

Finansiell rapportering

Mer information om gällande regler finns på sidan Emittenter

Se även länken nedan för frågor och svar om inrapportering via Börsinformationdatabasen.

Ansök om behörighet

Företag som rapporterar finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information gör det antingen själva eller genom nyhetsdistributör. 

Företag som rapporterar själva

  • Rapportörerna registrerar sig med BankID (för detta krävs svenskt personnummer).
  • Firmatecknaren ger rapportören/rapportörerna behörighet att rapportera för bolagets räkning

Företag som rapporterar via nyhetsdistributör

  • Firmatecknaren ger nyhetsbyrån fullmakt att rapportera för bolagets räkning. Se lathund för Börsinformation på sidan Om Rapporteringsportalen.

Utländska företag och medborgare

Utländska medborgare som saknar svenskt personnummer registrerar sig i Rapporteringsportalen. Därefter registrerar de företaget, om det inte sedan tidigare är registrerat genom att följa lathunden för Rapporteringsportalen och Börsinformation på sidan Om Rapporteringsportalen.

Tekniska krav

Rapporteringen ska göras i Pdf-format. Följande mjukvaror stöds:

Operativsystem: Windows NT, Windows 2000. Windows XP fungerar också i de flesta fall

Webbläsare: Internet Explorer version 7.0 eller högre.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11

It-support

Teknikfrågor, inloggning
Senast granskad: 2020-06-02
Laddar sidan