Blankning

Nytt rapporteringssystem för blankningar

Under hösten 2020 inför FI ett nytt rapporteringssystem för inrapportering av korta nettopositioner: Blankningswebben.

Läs mer: Nytt rapporteringssystem för blankningar

EU:s blankningsförordning ger gemensamma regler inom hela EU. Blankning ska anmälas till FI vid vissa nivåer och FI kommer dagligen publicera blankningsvolymer, se Blankning — publicerade korta nettopositioner.

Så anmäler du

Korta nettopositioner ska anmälas till: rapportering@fi.se.

Så mejlar du krypterat till FI.

Anmälan ska ske senast kl. 15.30 handelsdagen efter det att den anmälningspliktiga positionen uppkom. Anmälan ska upprättas med hjälp av nedanstående anmälningsformulär.

Om något i en anmälan har blivit fel ska en korrigering skickas till FI, till samma mejladress, följt av en korrekt anmälan. Använd korrigeringsformuläret nedan.  

Länk till blankett för anmälan och korrigering

Läs mer

Mer information och frågor och svar finns på sidan Blankning.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan