Blankning

Rapporteringen görs här på FI:s webbplats med hjälp av e-legitimation. För att få e-legitimation krävs svenskt personnummer. E-legitimation hämtar du på din banks webbplats. Personer utan svenskt personnummer kan logga in med användarnamn + sms-verifiering.

EU:s blankningsförordning ger gemensamma regler inom hela EU. Blankning ska anmälas till FI vid vissa nivåer.

FI publicerar blankningsvolymer, se Blankningsregistret.

Läs mer

Mer information och frågor och svar finns på sidan Blankning.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2021-08-25
Laddar sidan