FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna

2014-06-10 | Eiopa Esma EBA FI-forum

FI-forum om arbetet i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna Europeiska bankmyndigheten (Eba), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna, del 1

 

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna, del 2

 

Vid seminariet gavs också en beskrivning av hur de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer är tillämpliga i Sverige samt hur det internationella arbetet på konsumentområdet ser ut. En översikt över pågående regelarbete gavs också. 

Seminariet riktade sig främst till företag under FI:s tillsyn inom bank-, försäkring- och marknadssektorn.