Grundprospekt

2016-10-27 | FI-forum Marknad

Även om det inte skett några större förändringar på området kommer det en hel del frågor kring grundprospekt. Därför anordnades detta FI-forum.

Grundprospekt

 

Under seminariet togs bland annat följande ämnen upp:

  • när bör ett grundprospekt upprättas?
  • kategorisering: line-by-line och slutliga villkor
  • nya rutiner för slutliga villkor som skickas in till FI
  • räntekonstruktioner
  • tilläggsprospekt
  • tillämpning av APM-riktlinjer i prospekt
  • förslag till ny prospektförordning.

Seminariet riktade sig främst till ingivare av grundprospekt, dvs. emittenter som upprättar grundprospekt själva, banker och berörda advokatbyråer.

Laddar sidan