Finansiering av terrorism

Terrorism och finansiering av terrorism står högt upp på agendan i många länder och organisationer runt om i världen. Rapporter om Islamiska statens framgångar, terrordåden i Paris och svenskar som reser för att ansluta sig till terrororganisationer är exempel på en händelseutveckling som bidrar till ämnets aktualitet.

Finansiering av terrorism


Finansinspektionen, tillsammans med Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats), informerade om finansiering av terrorism mot bakgrund av en rapport som Cats skrivit på uppdrag av FI.

  • Forumet kommer bland annat innehålla:
    En kort bakgrund till den nuvarande situationen i Syrien och Irak.
  • Presentation av FI:s rapport med fokus på:
    • kända tillvägagångssätt för finansiering av terrorism
    • riskindikatorer för finansiering av terrorism
  • Information om det internationella samarbetet och FI:s syn på hur innehållet i rapporten bör tas vidare.

Seminariet riktade sig främst till företag under FI:s tillsyn inom marknadssektorn.

Läs mer

Laddar sidan