Övervakning av energimarknaderna

2016-09-23 | FI-forum Marknad

Övervakning av energimarknaderna (el och gas) är ett ansvarsområde för såväl Finansinspektionen (FI) som Energimarknadsinspektionen (Ei). Dessutom kommer Ekobrottsmyndigheten (EBM) att vara delaktig i sin roll som åklagare för flera brott mot de aktuella regelverken.

Övervakning av energimarknaderna

 

Vid seminariet togs följande frågor upp:

  • Hur ser de olika myndigheternas uppdrag ut och hur kommer samarbetet dem emellan att utformas?
  • Vilka olika regelverk är relevanta för den löpande övervakningen av energimarknaderna?
  • Samspelet mellan regelverken för energimarknaderna Remit och Mad/Mar– vilken handel omfattas av vilken lagstiftning?
  • Vad händer när ett fall lämnas över från FI/Ei till EBM?
  • Hur ser straffskalan ut för brott mot Remit och övrig finansiell lagstiftning?

Seminariet riktade sig främst till aktörer som handlar med energi.

Presentationsbilder

Laddar sidan