Vad gör FI på marknadsområdet? (2016)

2016-03-10 | FI-forum Marknad

FI-forum om Finansinspektionens arbete på marknadsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Vad gör FI på Marknadsområdet?


Vis FI-forumet tog FI bland annat upp hur vi tänker kring dessa frågor:

  • Vilken är FI:s uppgift inom reglering och tillsyn över värdepappersmarknaden?
  • Hur påverkas den svenska räntemarknaden av befintliga och kommande transparenskrav?
  • Vilken är FI:s syn på regleringen av högfrekvenshandeln och handeln med råvaruderivat?
  • Hur ser FI:s tillsyn av centrala motparter ut?
  • Hur kan EU:s nya marknadsmissbruksregler komma att påverka FI:s handelstillsyn?

Seminariet riktade sig främst till företag under FI:s tillsyn inom marknadssektorn.

Rapport

Laddar sidan