FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en undersökning på en betaltjänstleverantör Juba Express Money Transfer. Företaget har begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI avslutar därför undersökningen av företaget.

Slutdatum: 2023-08-31

Företaget som undersökts

Juba Express Money Transfer

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i en undersökning av hur flera betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna, se FI undersöker betaltjänstleverantörer.

Vad har vi kommit fram till?

Den 14 juli 2023 inkom en ansökan från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. FI beslutade den 27 juli 2023 att bevilja företagets ansökan. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.