FI undersöker SBL Finans

FI ska undersöka hur SBL Finans har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga för att säkerställa att det sker med en hög grad av säkerhet. Utgångspunkten i granskningen kommer därmed att vara enskilt beviljade krediter samtidigt som vi i undersökningen granskar om eventuella brister är systematiska och om det finns särskilda brister när kreditförmedlare använts.

Vilket företag undersöker vi?

SBL Finans AB

Varför gör vi denna undersökning?

FI är sedan januari 2023 ansvarig myndighet för tillsynen över kreditprövningar för samtliga företag inom finanssektorn, inklusive konsumentkreditinstitut, som erbjuder och lämnar krediter till konsumenter. Sedan den 1 september 2023 omfattas också samtliga företag som lämnar krediter till konsumenter av FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

Konsumentkreditinstitut erbjuder krediter till höga räntor till konsumenter som har svårt att få kredit av andra typer av företag. För att upprätthålla ett högt konsumentskydd och för att fullfölja den aktiva tillsyn av dessa företag som skedde innan FI tog över tillsynsansvaret är det viktigt att inleda undersökningar av dessa institut.