Eurokurs på försäkringsområdet

FI remitterade den 22 oktober 2015 ett förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet, som föreslås träda i kraft den 25 december 2015.

De föreslagna föreskrifterna hänvisar till en eurokurs som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Det gäller eurokursen för den sista dagen i oktober, som det finns noteringar om i alla nationella valutor i EU.

Europeiska unionens officiella tidning publicerade i år en sådan eurokurs där 1 euro motsvarar 9,3866 svenska kronor (EUT 2015/C 362/05, 31 oktober 2015). Om FI inför de nya föreskrifterna, ska denna eurokurs användas på försäkringsområdet vid omvandling av författningsreglerade eurobelopp från och med den 31 december 2015.

Laddar sidan