Förslag till ändring av föreskrifter om skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om maximal avsättning till och upplösning av säkerhetsreserven.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas (ange diarienummer 15-1391) till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 25 september 2015.

Laddar sidan