Förslag till regler om samarbete i tillsyn av gränsöverskridande betaltjänstföretag

2015-12-16 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har publicerat ett förslag till teknisk standard om samarbete och utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter enligt det nya betaltjänstdirektivet (PSD 2).

Reglerna ska se till att nationella tillsmyndigheter utbyter information om gränsöverskridande betaltjänstföretag på ett konsekvent sätt.

Synpunkter på förslaget lämnas till Eba senast den 11 mars 2016.

Laddar sidan