Inrapportering av Dag 1-övergångsinformation samt ORSA

Den 11 januari blir startdatum för inrapportering av Dag 1 övergångsinformation, kvantitativ och kvalitativ, samt ORSA i systemet Periodisk inrapportering via webb.

Från och med den dagen kommer det vara möjligt att rapportera följande blanketter i systemet:

  • Dag 1 övergångsinformation kvalitativ rapport (rapporteras in med bifogad pdf-fil)
  • Dag 1 övergångsinformation kvantitativ rapport (rapporteras in med bifogad XBRL-instansfil
  • ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning (rapporteras in med bifogad pdf-fil)

Den 16:e december öppnade systemet för testrapportering av Dag 1 övergångsinformation kvantitativ rapport under testfliken i systemet. Observera att den ordinarie rapporteringen inte görs i testfliken.

Systemet nås från sidan Inloggning webbrapportering. Inloggning sker med samma rapporteringskort och kortläsare som för gamla systemet periodisk inrapportering.

Vid frågor angående systemet kontakta enheten Rapporteringssystem, rapportering@fi.se.

Laddar sidan