Ny betalningsrutin för tillståndsärenden och nya ärendeslag för försäkringsföretag

2015-12-30 | Nyheter Försäkring

Från den 1 januari 2016 gäller att betalning av tillståndsärenden görs först efter att FI skickat ut handläggarbrev med betalningsinformation. Dessutom avgiftsbeläggs nya ärendeslag enligt den uppdaterade försäkringsrörelselagen medan inaktuella ärendeslag tas bort.

De uppgifter om avgifter som finns på fi.se kommer att uppdateras vid årsskiftet, men går redan i dag att se i förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (se länk nedan).

Laddar sidan