Förslag till nya regler för verksamhet med bostadskrediter

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter. Tillsammans med lagförslag från regeringen bidrar de nya reglerna till att genomföra det så kallade bolånedirektivet från EU i svensk rätt.

Syftet med de föreslagna lagarna och reglerna är att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden. Alla företag som lämnar, förmedlar och ger råd om bostadskrediter måste enligt förslagen söka tillstånd för verksamheten. FI:s förslag till nya föreskrifter innehåller bland annat bestämmelser om vad ansökan ska innehålla, om krav på verksamheten, ägar- och ledningsprövning samt krav på personalens kunskap och kompetens.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft samtidigt som lagen, dvs. den 1 januari 2017. Frågor om remissen besvaras av Ulrika Hellekant (08-408 980 63 eller ulrika.hellekant@fi.se) eller Roger Jacobsson (08-408 983 90 eller roger.jacobsson@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 14 oktober 2016. Ange diarienummer FI Dnr 15-9011.

Laddar sidan