Branschsamtal om hållbarhetsinformation i fonder

2017-10-09 | Nyheter Marknad

FI har bjudit in fondbranschen till ett rundabordssamtal om hur en branschstandard för hållbarhetsinformation i fonder kan utvecklas. Detta mot bakgrund av den lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Mötet kommer att hållas den 24 oktober kl. 13–15 i FI:s lokaler. Branschorganisationen Fondbolagens förening representerar sina medlemmar vid mötet.

Fondbolag och AIF-förvaltare som marknadsför fonder till icke-professionella investerare, men som inte är medlemmar i Fondbolagens förening är också välkomna att delta i dialogen. Vid intresse, vänligen kontakta Johanna Sundberg, Marknadsuppförandetillsyn johanna.sundberg@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan