EU har antagit finansiell rapportering enligt IFRS 9

EU-kommissionen har antagit tillsynsrapportering av finansiell rapportering, det så kallade Finrep-paketet, anpassat till IFRS 9.

Därför ska berörda kreditinstitut och värdepappersbolag lämna informationen till FI senast den 12 maj 2018 med rapporteringsreferensdatumet 31 mars 2018.

Laddar sidan