Eurons växelkurs för försäkringsrapportering

Denna notis gäller eurons växelkurs för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet.

FI har tidigare på vår hemsida hänvisat till publicerade euro växelkurser per den 28 oktober 2016. Eurokursen per detta datum ska dock inte användas. I stället ska växelkursen utgå från dem som gäller per den 31 oktober 2016. Då gäller att 1 euro motsvarar 9,8650 svenska kronor vid omräkningar som görs från och med 31 december 2016.

Laddar sidan