FI byter servercertifikat för TRS 18 oktober 2017

Servercertifikatet för TRS produktionsserver byts onsdag den 18 oktober. I samband med detta inträffar ett driftstopp från kl. 00.00 till kl. 12.00.

Detta innebär att samtliga rapportörer som rapporterar krypterat måste ladda ner och installera det nya servercertifikatet från och med detta datum. Det nuvarande servercertifikatet ska användas fram till detta datum.

Det nya servercertifikatet kommer att finnas tillgängligt för nedladdning under Kravspecifikationer på sidan http://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-TRS/rapportera-TRS/

Observera att detta inte rör det privata certifikatet som också byts årligen.

Laddar sidan