Kompletterande tillsynsrapportering för skadeförsäkringsföretag

I systemet periodisk inrapportering via webb finns nu blanketten År Skade kompletterande tillgänglig för ordinarie inrapportering.

Rapportering kan ske med manuell inmatning i blanketten eller via transaktionsfil. Det går att läsa mer gällande rapportering med transaktionsfil på sidan Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb.

Systemet nås på fi.se från sidan Inloggning webbrapportering.

Vid frågor angående systemet kontakta enheten Rapporteringssystem, rapportering@fi.se.

Laddar sidan