Uppdaterad kategorisering av svenska kreditinstitut

2017-03-30 | EBA Nyheter Bank

FI har uppdaterat sin tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2017. Två kreditinstitut har fått en förändrad kategorisering.

I enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP) gör FI årligen en tillsynskategorisering av kreditinstitut. Syftet är att visa hur FI tillämpar proportionalitet i tillsynen.

FI publicerade tillsynskategoriseringen för 2017 den 26 september 2016. I denna promemoria presenteras ett uppdaterat resultat för 2017.

Laddar sidan