Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2017-10-04 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till implementeringen av EU:s kommande direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Det publicerade dokumentet innehåller uppdaterade frågor och svar som har avhandlats inom Esma det senaste året på området investerarskydd. De senaste uppdateringarna är på avsnitten: Rapportering efter transaktion, Information om kostnader och avgifter och Kundkategorisering. Datumet när den senaste ändringen gjordes framgår av dokumentet.

Läs mer

Laddar sidan