Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) beslutade den 26 april att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det buffertvärde på 2 procent som sedan den 19 mars 2017 tillämpas ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställs till 0 procent.

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde för varje kvartal. Beslutet den 26 april 2018 innebär att FI:s föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde inte ändras.

Läs mer

Laddar sidan