FI ändrar tidplanen för kommande diskussionsmöten om IFRS 17

FI har i samråd med branschen beslutat att skjuta på de planerade diskussionsmötena om koncernredovisning respektive upplysningar och övergångsregler till 2019.

Motivet till detta är det osäkra läget kring hur International Accounting Standards Board (IASB) kommer att hantera den återkoppling som de fått om implementeringen av IFRS 17.

FI kommer att återkomma om nya mötestider.