FI höjer det kontracykliska buffertvärdet

FI har beslutat att höja buffertvärdet från 2,0 till 2,5 procent. Anledningen är att systemriskerna har ökat.

En högre buffert ökar motståndskraften i bankerna och behövs för att bankerna ska kunna upprätthålla kreditgivningen i en eventuell framtida kris. Berörda företag är kreditinstitut, Svenska skeppshypotekskassan och vissa värdepappersbolag.

Höjningen görs genom en ändringsföreskrift till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde. Ändringarna börjar gälla den 19 september 2019.

Laddar sidan