FI publicerar kompletterande transparensberäkningar inför Mifir/Mifid 2

2018-01-02 | Esma Nyheter Mifid Marknad

I enlighet med det meddelande som publicerades den 7 december 2017 har FI genomfört kompletterande transparensberäkningar för aktieinstrument och obligationer som har tagits upp till handel på en svensk handelsplats under november och december 2017.

Transparensberäkningarna används för att avgöra möjligheterna att få undantag från krav på transparens före handel och möjligheterna att få skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner efter handel.

Esma har publicerat transparensberäkningar för samtliga finansiella instrument som omfattas av Mifir med undantag för aktieinstrument och obligationer som har tagits upp till handel efter den 13 september 2017 respektive 31 oktober 2017. Transparensberäkningar för tillkommande aktieinstrument och obligationer efter dessa datum hanteras av de nationella tillsynsmyndigheterna.

FI publicerade den 7 december 2017 transparensberäkningar för aktieinstrument som tagits upp till handel på en svensk handelsplats under perioden 13 september till och med 24 oktober 2017. Nu kompletterar FI dessa beräkningar med återstående aktieinstrument och obligationer, som har tagits upp till handel på svenska handelsplatser fram till och med den 29 december 2017.

Beräkningarna omfattar även uppgifter om tick-size (budsteg) för de aktier som omfattas av de publicerade övergångsberäkningarna ovan enligt artikel 5.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 (RTS 11).

Esma publicerar den 8 januari 2018 en sammanställning av de transparensberäkningar som de nationella tillsynsmyndigheterna har gjort för aktier och obligationer som har tagits upp till handel under november och december 2017.

Transparensberäkningarna baseras på handelsdata från tiden före införandet av Mifir/Mifid 2 och gäller från och med den 3 januari 2018. För obligationer (likviditetsstatus) ska beräkningarna gälla till och med den 15 maj 2018, för aktieinstrument till och med den 31 mars 2019 och för övriga klasser av icke aktierelaterade instrument till och med den 31 maj 2019.

Laddar sidan