FI tillämpar EU-riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster

2018-04-25 | PSD 2 EBA Nyheter Bank

FI kommer efter den 1 maj 2018 att tillämpa europeiska bankmyndigheten, EBA:s, riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster enligt det andra betaltjänstdirektivet.

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster.

Enligt riktlinjerna ska en betaltjänstleverantör rapportera till Finansinspektionen om en allvarlig operativ incident eller säkerhetsincident uppkommit i verksamheten. Delar av riktlinjerna meddelas i form av bindande föreskrifter som träder i kraft den 1 maj 2018,  Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Läs mer

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster enligt direktiv (EU) 2015/2366 (andra betaltjänstdirektivet)

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det kan behövas kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan