FI:s plan för nya regler för tjänstepensionsföretag

FI kommer under hösten att arbeta med att ta fram föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag.

FI:s plan är att remittera ett förslag till föreskrifter och avgifter till branschen i samband med att en lagrådsremiss beslutas i november. Dessförinnan, i oktober, planerar FI att hämta in branschens synpunkter i olika frågor vid möten med en extern referensgrupp.

FI avser också att föra en dialog med Tjänstepensionsförbundet om ansökningsförfarandet, med hänsyn till att tjänstepensionskassorna har en begränsad tid på sig att omvandlas till tjänstepensionsföretag.

Detaljer kring allt detta finns i dokumentet "Så planerar Finansinspektionen att ta fram föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag" som finns tillgängligt under rubriken Läs mer på sidan Tjänstepensionsföretag.

Laddar sidan