Resultat från tredje och fjärde diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det tredje och fjärde diskussionsmötena mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

På mötena diskuterades standardens regler om värdering av försäkringsavtal (punkt 29-77) i standarden). De hölls den 30 augusti och 7 september 2018.

Den dokumentation från mötena som FI nu publicerar omfattar en bakgrundspromemoria med de frågeställningar som diskuterades och kortfattade mötesanteckningar över branschens preliminära synpunkter.

Laddar sidan