Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2018-10-05 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat två nya eller uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Det publicerade dokumentet innehåller frågor och svar som har fastställts av Esma mellan 2016 och oktober 2018 för området investerarskydd. I denna version har nya frågor och svar tillkommit på avsnitten: Bästa orderutförande och investeringsrådgivning på oberoende grund.

Läs mer

Laddar sidan