Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

2019-04-15 | Nyheter Försäkring

Som ett led i arbetet med att skapa anpassade regler för understödsföreningar som är sjuk-, begravnings- eller annan pensionskassa begär FI in upplysningarna från samtliga föreningar.

För de föreningar som inte mottagit en begäran om upplysningar vill vi att ni kontaktar FI med kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer), samt information om status för föreningen.

Mejla eventuell information till rapportering@fi.se.