EBA:s arbetsprogram 2019

2019-04-15 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har presenterat sitt arbetsprogram för 2019. Det beskriver vad EBA kommer att arbeta med under 2019 och de strategiska områdena för 2019 till 2021.

Under 2019 prioriterar EBA:

  • implementering av Basel 3,
  • analys av risker och möjligheter med finansiella innovationer,
  • insamling och analys av bankdata,
  • arbetet med att öka förmågan att absorbera förluster i det europeiska banksystemet.

EBA kommer också som en följd av Storbritanniens utträde ur EU att flytta från London till Paris.

Läs mer

Laddar sidan