Esma lanserar gemensam tillsynsaktivitet om passandebedömning

2019-06-13 | Esma Nyheter Marknad

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, lanserar en gemensam tillsynsaktivitet som ska genomföras av de nationella behöriga myndigheterna under andra halvan av 2019.

Tillsynsaktiviteten kommer att omfatta passandebedömningar enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och syftar bland annat till att synka tillämpningen av regler inom EU. Mer information finns på Esmas hemsida.

Finansinspektionen kommer att delta i den gemensamma tillsynsaktiviteten.

Läs mer

Laddar sidan