FI och finansiell stabilitet

Idag publicerar Finansinspektionen (FI) en ny version av "Finansinspektionen och finansiell stabilitet" som beskriver FI:s uppdrag på stabilitetsområdet. Den ger också en övergripande beskrivning av FI:s arbetssätt för att värna den finansiella stabiliteten.

Den första versionen av promemorian publicerades 2014. Sedan dess har dock mycket skett vad gäller finansiell stabilitet. Bland annat har nya regelverk kommit på plats, nya åtgärder har införts och utvärderats, och FI har också fått nya verktyg.

I promemorian introducerar FI även så kallade mellanliggande stabilitetsmål. De konkretiserar FI:s stabilitetsuppdrag genom att tydliggöra sambandet mellan det övergripande uppdraget och de specifika sårbarhetsindikatorer som FI följer.

Läs mer på FI och finansiell stabilitet 

Laddar sidan