FI:s kommentar till medias frågor om jäv

2019-06-19 | Nyheter Om FI Bank

Vid Swedbanks årsstämma gjordes ändringar av sammansättningen av bankens styrelse. Bland annat lämnade Peter Norman styrelsen och Göran Persson valdes till ordförande i banken. Media har ställt frågor om det finns något jävsförhållande beträffande FI:s ordförande Sven-Erik Österberg och Göran Persson.

Sven-Erik Österberg och Göran Persson umgås inte privat. De har arbetat tillsammans i regeringsställning, men det avslutades för omkring 13 år sedan. Mot denna bakgrund finns det enligt FI:s bedömning inte något som gör att Sven-Erik Österbergs opartiskhet i förhållande till Swedbank kan ifrågasättas.

Erik Thedéen har tidigare (2016) anmält att han anser sig vara jävig i förhållande till Peter Norman. Frågor om jäv i en myndighets verksamhet regleras i 16 § förvaltningslagen. Jävsbestämmelserna gäller den som tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ett visst ärende.

Enligt FI:s bedömning finns det nu inte någon omständighet som gör att Erik Thedéens opartiskhet i förhållande till Swedbank kan ifrågasättas.

–Peter Norman har nu lämnat Swedbanks styrelse, varför den jävsbedömning som tidigare gjorts inte längre är aktuell. Peter Norman deltar numera inte i ledningen av bankens verksamhet och kan inte ses som en motpart till FI. Som en följd av att Peter Norman inte längre ingår i styrelsen kommer FI:s utredning, oavsett vad den leder fram till rörande styrelsens eventuella ansvar, inte att påverka Peter Normans nuvarande ställning som avgående styrelseledamot, säger t.f. chefsjurist Per Håkansson.

–Skulle frågor uppkomma som rör Peter Norman specifikt kommer frågan tas upp igen, avslutar Per Håkansson.

Läs mer

Laddar sidan