Kommentar till fråga om jäv i tillsynen av Swedbank

2019-03-08 | Nyheter Penningtvätt Bank

I dag har fråga om jäv angående Swedbank ställts i sociala medier. FI väljer att svara på detta sätt.

Erik Thedéen deltar inte i några ärenden som rör Peter Norman. Detta finns dokumenterat i ett beslut från 9 februari 2016 (FI dnr 16-2041).

Erik Thedéen deltog därför inte när FI:s styrelse gjorde sin ledningsprövning av Peter Norman 18 april 2016 (FI dnr 16-2935).

I tillsynsärendet av Swedbank rörande intressekonflikter meddelade FI 13 mars 2017 (FI dnr 15-17656) att Erik Thedéen på grund av sin relation till Peter Norman inte deltog i ärendets slutliga handläggning.

Den 25 februari 2019 beslutade FI (FI dnr 19-468) att ansvaret för samtliga frågor som rör det planerade ärendet rörande tillsyn av Swedbanks efterlevnad av regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism som ska utföras tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna, delegeras till biträdande generaldirektören Martin Noréus.

Läs mer

Laddar sidan