Resultat från sjätte diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det sjätte diskussionsmötet mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

På mötet, som hölls den 21 februari, diskuterades standardens regler om upplysningar för försäkringsavtal (punkt 93-132 i standarden) och övergångsregler (punkt C1-C34 i standarden).

Den dokumentation från mötet som FI nu publicerar omfattar en bakgrundspromemoria med de frågeställningar som diskuterades och kortfattade mötesanteckningar över branschens preliminära synpunkter.