Taxonomi 2.9 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin: version 2.9.

Rapportering enligt detta steg ska ske från och med referensdag 31 december 2019 (Resolution), 31 mars 2020 (COREP) och 30 april 2020 (Likviditet).

EBA kommer på sin webbplats, senare under 2019, publicera återstående delar av version 2.9.

Läs mer

Laddar sidan