Tidsplan för undersökningarna av svenska bankers hantering av penningtvättsrisker i Baltikum

2019-08-23 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI har under juli månad skickat avstämningsskrivelser till SEB och Swedbank som ett led i undersökningarna av bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen.

Avstämningsskrivelser är en del av FI:s undersökningsprocess. De innehåller FI:s iakttagelser och i vissa fall även preliminära bedömningar. Bankerna ges nu möjlighet att kontrollera att FI uppfattat fakta korrekt. SEB och Swedbank ska svara på avstämningsskrivelserna senast den 2 respektive den 16 september.

FI:s undersökningar av de två bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Baltikum genomförs, som vi tidigare kommunicerat, i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar. Detta är en förutsättning för att FI ska kunna få tillgång till mer detaljerad information om förhållanden i de baltiska dotterbankerna. FI:s undersökningar är inriktade på att bedöma de svenska bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i sina baltiska verksamheter från 2007 och framåt. Samtidigt genomför de baltiska myndigheterna undersökningar eller andra tillsynsaktiviteter för att bedöma respektive dotterbanks lokala regelefterlevnad.

FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningarna senast i början av nästa år, det vill säga senare än vad som tidigare kommunicerats. Den främsta anledningen till att undersökningarna kan komma att ta längre tid än vad som tidigare angetts, är att undersökningsmaterialet är mycket omfattande.

Läs mer

Laddar sidan